Rodzaje paneli fotowoltaicznych – Najczęściej używane panele PV produkowane są na bazie krzemu. Wyróżniamy tu dwa główne rodzaje paneli monokrystaliczne oraz polikrystaliczne. Zdecydowanie mniejszą popularnością zaznaczają siępanele słoneczne w technologii cienkowarstwowej (thin-film). Do użytku w przydomowych instalacjach PV stosuje się najczęściej baterii słonecznych o mocy od 250 Wp do 300 Wp.

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne


Wykonane są z monolitycznego kryształu krzemu. Wykazują się zwiększoną efektywnością, aniżeli panele polikrystaliczne, potrzebują one także mniejszej powierzchni do uzyskania tej samej mocy. Dla przykładu panele polikrystaliczne mają sprawność rzędu 15 %, a monokrystaliczne rzędu 18 %. Dla standardowej powierzchni 1 m x1,7m panel polikrystaliczny będzie miał moc 250 W, natomiast panel monokrystaliczny będzie miał moc 280 W.

Panele amorficzne (cienkowarstwowe)

Najtańsza z technologii PV, wyróżniają się mniejsza masą własną, oraz większą elastycznością, przez co nie wymagają wzmocnionej ramy. Ich minus stanowi, dużo większa powierzchnia, którą muszą zająć do uzyskanej takiej samej mocy, co panele wykonane w technologii mono, czy polikrystalicznej. Wykorzystuje się je w na obszarach, gdzie występują wyższe temperatury, ponieważ w trakcie pracy nie emitują tyle ciepła co panele alternatywne.

Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne

Wykonane, ze sprasowanego bloku wykrystalizowanego krzemu. Stanowią tańszą alternatywę, przy minimalnym obniżeniu wydajności w stosunku do ogniw monokrystalicznych. Ich montaż odbywa się również na powierzchniach dachu, które nie posiadają elementów utrudniających instalację.