W naszej ofercie znajdują się:

 • Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,
 • Instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych,
 • Instalacje elektryczne w halach produkcyjnych, magazynowych, usługowych,
 • Instalacje elektryczne w budynkach biurowych, socjalnych,
 • Instalacje sieci i linii kablowych ŚN i NN,
 • Stacje napowietrzne - słupowe,
 • Stacje kontenerowe,
 • Prefabrykację rozdzielnic NN,
 • Przyłącza energetyczne do budynków,
 • Modernizację i rozbudowę istniejących instalacji,
 • Instalacje uziemiająco - odgromowe,
 • Wykonujemy pomiary w pełnym zakresie instalacji elektrycznej,
 • Projektujemy instalacje elektryczne,
 • Nadzorujemy prace instalacyjne,
 • Projektujemy systemy fotowoltaiczne
 • Przeprowadzamy symulacje projektowe systemów fotowoltaicznych
 • Projektujemy instalacje z użyciem technologii LED