Fotowoltaika (PV – skrót od „photovoltaics”) odnosi się do ramienia nauki i techniki, która odpowiada za przetwarzanie promieni słonecznych w energię elektryczną, która nazywana jest również odnawialną. Inaczej rzecz ujmując polega na generowaniu prądu elektrycznego poprzez zjawisko fotowoltaiczne za sprawą promieni słonecznych. Głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój wspomnianego procesu technologicznego jest ekologia, oraz wszech obecna dostępność.

W procesie produkcji paneli fotowoltaicznych wykorzystuje się wafle krzemu, które przy pojedynczych ogniwach są w stanie wytworzyć prąd o mocy 1-6,97W. Same ogniwa krzemowe tworzone w panelach o powierzchni 0,2 – 1,0 m2, wyróżniają się długowiecznością sięgającą 25 lat

i wykorzystuje się je w wielu sektorach przemysłu, włącznie z kosmicznym.

Dziedzina, jaką jest fotowoltaika bardzo dynamicznie się rozwiją, co łączy się z coraz większym wykorzystywaniem jej w produktach naszego codziennego życia. Niesie to ze sobą temat ogniw fotowoltaicznych.

Ich działanie opiera się na promieniach słonecznych padających na poszczególne ogniwa wprowadzajach elektron w ruch w strukturze półprzewodnika i tworzenia się par takich ładunków o przeciwnych biegunach. Następnym krokiem na etapie, którego pary te zostają rozdzielone za pośrednictwem pola elektrycznego, czego wynikiem jest uzyskanie napięcia elektrycznego. W dalszym procesie podpina się jednostkę pobierającą energię, co ma na celu wywołanie przepływu prądu elektrycznego.

Wynikem całego opisanego procesu jest uzyskanie energii elektrycznej nazywanej inaczej odnawialną.

KORZYŚCI:

  • Gwarancja na panel słoneczny w zależności od producenta obejmuje okres 10-12 lat,
  • Produkcja prądu elektrycznego na własne potrzeby i sprzedaż,
  • Obniżenie wydatków budżetu domowego lub przedsiębiorstwa,
  • Wspieranie budżetu domowego poprzez tworzenie nadwyżki energii elektrycznej,
  • Ochrona środowiska,
  • Zmiana nieużytków gruntowych w formę alternatywnego zarobku,
  • Wynajem lub dzierżawa nieużytków pod elektrownię fotowoltaiczną
  • Panele słoneczne wyróżniają się dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne (np. grad) dzięki zastosowaniu hartowanego szkła, foli ochronnej oraz ramy aluminiowej usztywniającej całość.